Het testament herroepen of vernietigen

In een testament bepaalt u wat er met uw erfenis gebeurt. In dit document wordt de zogenaamde uiterste wilsbeschikking van iemand verwerkt. Hierin bepaalt iemand (die komt te overlijden) wie hij of zij aanwijst als erfgenaam. Als dit niet gebeurt, zijn de wettelijke regels van toepassing

Weet u niet waar u moet beginnen bij een testament? Neem dan contact op met een jurist van de juridische intakebalie. Wij zijn 7 dagen in de week bereikbaar.

Liever direct een online consult gesprek inplannen?

Testament laten herroepen of vernietigen? Bel direct

Een testament laten vernietigen kan onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld als er sprake is van bedreiging, bedrog of dwaling. Bij het laten vernietigen komt een bezoek aan de rechter naar voren. Het is zeer lastig om een testament te vernietigen. Het is dus belangrijk dat u juridisch goed voorbereid bent.

Hendrikx Erfrecht Advocaten zorgt ervoor dat u voorbereid dit proces in gaat. Bij ons wordt u geholpen door een advocaat met veel ervaring op het gebied van een testament laten vernietigen of herroepen.

Het testament

Het opstellen van een testament gebeurt uitsluitend bij een notaris. De notaris schrijft het testament vervolgens in bij het Centraal Testamentregister. Hier kunnen de erfgenamen bekijken of er een testament is en welke notaris ermee bezig is geweest. In het testament verwerkt iemand zijn of haar wensen met betrekking tot de erfenis, bijvoorbeeld:

 • Wie moet worden aangewezen als erfgenaam, bijvoorbeeld een partner (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap);
 • Wie wordt aangesteld als executeur;
 • Of er een bewindvoerder moet worden aangesteld;
 • Wie er wordt onterfd;
 • Of er geld wordt nagelaten aan een goed doel;
 • Bepalingen over de spullen die moeten worden verdeeld.

Uitleg testament

Zoals vermeld kan er nogal wat onduidelijkheid bestaan bij de uitleg van een testament. Soms kan het lastig zijn om te bepalen wat iemand nu precies wil. Wat iemand wil is niet alleen gebaseerd op de letterlijke tekst. Het is wettelijk bepaald dat er bij de uitleg van een testament ook rekening wordt gehouden met de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.

Verschillende interpretaties kunnen leiden tot meningsverschil en conflict. Voor duiding en bemiddeling kunt u uiteraard bij ons terecht.

Vernietigen testament

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden waaronder de erflater zijn document heeft opgesteld, zou een testament kunnen worden vernietigd op initiatief van de erfgenamen. De omstandigheden moeten daadwerkelijk bijzonder zijn. Het is niet mogelijk om het document te laten vernietigen op basis van het feit dat iemand het niet eens is met de wensen die erin staan. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld bedreiging, bedrog of dwaling (een verkeerde voorstelling van zaken).

Het kan hierbij aankomen op een bezoek aan de rechter. Het is lastig om een document te laten vernietigen en daarom is er hoe dan ook juridische hulp nodig van iemand met kennis van het erfrecht.

Het vernietigen van een testament is overigens niet te verwarren met het herroepen van een testament (dit gebeurt door de erflater met een nieuwe akte), of een nietig testament. Van de laatstgenoemde is sprake als de erflater wilsonbekwaam is. Dit bijvoorbeeld als het testament is opgesteld terwijl de erflater te maken had met een geestelijke stoornis (bijvoorbeeld Alzheimer) Het nietig laten verklaren van een testament is lastig en er moeten goede argumenten worden aangevoerd wanneer de zaak voor de rechter komt. Des te meer reden om één van onze erfrechtspecialisten te vragen om hulp.

R
Direct een intake gesprek
R
7 dagen per week bereikbaar
R
Ervaren advocaten
R
Scherpe tarieven
Law-het testament

Onze werkwijze

STAP 1

Wij bieden u een intakegesprek met een intakejurist. De jurist brengt met u de situatie in kaart en kan u uitleggen of u een advocaat nodig hebt of niet. Dit gesprek duurt ongeveer 10 minuten en verplicht u verder tot niets.

STAP 2

Als blijkt dat u een serieuze zaak hebt, kunt u in een consult van 60 minuten al uw vragen bespreken met een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Voor dit consult vragen wij een eenmalig bedrag van EUR 175,-

STAP 3

Mocht uw zaak complexer blijken, dan is het mogelijk uw zaak in behandeling te nemen o.b.v. het uurtarief van de advocaat. U krijgt altijd van tevoren een inschatting van de kosten van de zaak.

Intake gesprek aanvragen

Vandaag nog weten waar u staat? Bel naar 088 - 629 00 35 voor een intake gesprek met een jurist van de juridische intakebalie. Wilt u liever teruggebeld worden? Vul dan het formulier in wij zullen dan contact met u opnemen.

  Ik ga akkoord met het privacy statement .

  R
  Vandaag nog een intake gesprek

  Bij ons kunt u altijd gebruik maken van een eerste intakegesprek. Leg uw situatie voor en bespreek dit met een jurist van de intakebalie.

  R
  7 dagen in de week bereikbaar
  U kunt de juridische intakebalie 7 dagen in de week telefonisch bereiken. Bel vandaag nog.
  R
  Ervaren erfrecht advocaten
  U kunt bij ons terecht voor een ervaren advocaat op het gebied van erfrecht. Zo weet u zeker dat u goed geholpen wordt.
  R
  Direct geholpen worden
  Vraagt uw situatie om een advocaat? Wij helpen u hier direct mee.
  088 - 629 00 35

  Bel vandaag nog voor contact met de intakebalie.