Privacy statement 

PRIVACY STATEMENT EN COOKIEBELEID 

Uw privacy is voor hendrikx-erfrechtadvocaten.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website hendrikx-erfrechtadvocaten.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens. 

Contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke 
Hendrikx Advocaten 
Industrieweg 23 
3641 RK Mijdrecht 
Tel: 0297 – 25 00 18 
Fax: 0297 – 28 80 17 
E-mail: info@hendrikxadvocaten.nl 

Contact met ons 
 Middels de telefoonnummers, via het contactformulier of WhatsApp-nummer die vermeld staan op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer u meent te maken te hebben met een juridisch probleem. Onze juridische intakebalie voert met u een vrijblijvende intake uit om na te gaan welke juridische oplossing voor u het meest geschikt is. Wij bemiddelen u door naar advocaten en juristen of onze eigen juristen nemen uw zaak in behandeling. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?Voor de bemiddeling gebruiken wij de volgende gegevens: 

 • Uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
 • Uw e-mailadres; 
 • Uw telefoonnummer; 
 • Uw geslacht; en 
 • Eventuele bijzondere persoonsgegevens, indien dit relevant is voor uw zaak.* 

*Denkt u hierbij dan aan: uw inkomen (om te kijken of u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand (of voor alimentatiekwesties)), uw gezinssituatie of burgerlijke staat (als het gaat om een familiezaak), nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, medische gegevens (voor sociale zekerheidszaken) of strafrechtelijke gegevens. 

De bijzondere persoonsgegevens (waaronder de strafrechtelijke gegevens) verwerken wij indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering óf na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan u worden gevraagd via de telefoon en zal in de casus worden genoteerd. De toestemming kan ook blijken uit het aanvinken van het instemmen met onze privacy werkwijze als u via de webformulieren op onze website een bericht aan ons stuurt. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om u van dienst te kunnen zijn en vanwege de eventuele bemiddeling die we met u sluiten om u te helpen bij uw juridische probleem. Het kan ook zijn dat onze juristen uw zaak zelf intern aannemen. Ook dan zullen wij deze gegevens nodig hebben en u altijd informeren hoe wij denken dat uw juridische kwestie het beste kan worden opgelost. 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op grond van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen: 

 • Na uw toestemming; 
 • Voor de uitvoering van overeenkomst om als bemiddelaar op te treden of om u bij te staan in uw kwestie; 
 • Bij een gerechtvaardigd belang waarbij het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Bewaren van gegevens 
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze bemiddeling en drie maanden daarna, of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice verbeteren. 

U kunt zich tevens abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. 

Verstrekken aan derden 
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. 

We delen uw gegevens met de volgende partijen (verwerkers): 

 • De juristen van de juridische intakebalie (OmniLegal B.V.) – deze juristen hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 • De partner (advocaten en juristen) die is aangesloten bij ons. Zij zijn wettelijke of contractuele geheimhouders en zullen uw zaak juridisch inhoudelijk behandelen. 
 • De werkmaatschappijen vallend onder OmniLegal B.V. waar ons customer support center is ondergebracht en alle andere afdelingen, die de website, bemiddeling en service mogelijk maken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden tevens niet gedeeld met internationale organisaties. 

Cookies 
Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken. 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina. 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten: 

 • Het recht op inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben en wat wij daarmee doen; 
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: dit is het laten corrigeren van fouten en aanvullen; 
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit houdt in dat u het recht heeft om minder gegevens te laten verwerken; 
 • Het recht om uw verleende toestemming in te trekken; en tot slot 
 • Het recht om bezwaar maken tegen een bepaald gebruik bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 
Bij vragen, onduidelijkheden of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via 088 – 374 79 90. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.